M.I.D.I. 微創產品與科技全球招商加盟

1 /.M.I.D.I.微創微痛植牙機構提供世界公認的德國技術品牌、先進的生產技術與嚴謹的管理制度。

 
2/.M.I.D.I.微創微痛值牙機構的每位執業牙區都來自全球世界各國有良好的專科專業教育,和良好的執業道德。

 
3/. M.I.D.I.微創微痛植牙機構以執業道德為基礎,因人、因病症之異,為每位顧客提供個性化優質服務。

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM